Korhonen Oy

 
 
 

Osakkeenomistajan remontti-ilmoitus

Tietoa taloyhtiön osakkaille, Oulun läänin Kiinteistöyhdistys, Pekka Luoto

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakkeenomistajan ja talossa asuvan / toimijan ilmoittamaan ennakkoon isännöitsijälle tulevista remonteista. Alla on koottu ydinkohtia nykyisestä asunto-osakeyhtiölaista.

HUOM! Remonteista ilmoitettava kirjallisesti
Nykyinen laki tuo täsmennyksiä osakkeenomistajan tekemiin remontteihin. Nyt remonteista on ilmoitettava kirjallisesti. Remontti-ilmoituksen voit jättää veloituksetta. Mahdolliset huoneistokohtaiset valvontatoimenpiteet veloitetaan osakkaalta (82,20 € / tunti, sis. alv 24 %). (täytä sähköinen remontti-ilmoitus tästä)

Osakkeenomistajan remontit  (remontti-ilmoitus)

Remonteista ilmoitettava kirjallisesti
Uusi laki tuo täsmennyksiä osakkeenomistajan tekemiin remontteihin. Nyt remonteista on ilmoitettava kirjallisesti. Töihin saa ryhtyä vasta sen jälkeen, kun yhtiö on ehtinyt tutustua hankkeeseen. Päällimmäisenä tarkoituksena on varmistaa, että remontista ei ole haittaa yhtiön rakennukselle tai toiselle osakkaalla, ja että työt tehdään huolellisesti hyvän rakennustavan mukaan. Käytännössä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät vain pintojen maalaus-ja tapetointityöt.

Ilmoitukseen liitettävä selvitykset mitä ja miten tehdään
Ilmoituksen yhteydessä osakkeenomistaja joutuu selvittämään mitä aikoo tehdä ja miten. Mitä isompi remontti on kysymyksessä, sen kattavampia selvitysten tulee olla. Normaalisti kysymykseen tulevat esimerkiksi työselostukset ja suunnitelmat.

Yhtiön on käsiteltävä ilmoitukset kohtuullisessa ajassa, joka yleensä on noin yksi kuukausi. Yhtiö tai jopa toinen osakkeenomistaja voi antaa ehtoja tai hankkia lisäselvityksiä varmistaakseen, että toimenpiteistä ei aiheudu pysyvää haittaa yhtiön rakennukselle tai toiselle osakkeenomistajalle. Remontti voidaan myös tietyissä tilanteissa kieltää hyvillä perusteluilla.

Remontille voidaan asettaa ehtoja tai se voidaan jopa kieltää
Ehtojen on oltava asiallisia ja niistä on ilmoitettava viivyttelemättä. Jos yhtiö tai toinen osakkeenomistaja kieltää remontin, on se perusteltava. Jos toimenpide kohdistuu huoneiston ulkopuolelle, yhtiö voi kieltää sen ilman perustelujakin. Epäasiallisten ehtojen asettamisesta tai perusteettomasta kiellosta voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Korjaustöiden aikainen häiriö ei ole peruste kieltää remonttia.

Yhtiön huolehdittava remonttien valvonnasta
Uuden lain mukaan yhtiö on velvollinen huolehtimaan remonttien valvonnasta. Kustannukset voidaan periä osakkeenomistajalta.

Asennusten hyväksyminen yhtiön vastuulle
Asennusten jälkeen asennusten vastuu ei automaattisesti siirry yhtiölle, vaan töiden tultua valmiiksi yhtiön edustajan tulee ne erikseen hyväksyä vastuulleen. Esimerkiksi pesuhuoneremontin jälkeen tulee yhtiön hyväksyä eristeet ja putkitukset yhtiön vastuulle.

Osakkeenomistajan vastuu remonteista
Lakiuudistuksen myötä osakkeenomistajan vastuu remonteista kasvaa. Vahingon tapahduttua, osakkeenomistajan on vapautuakseen vastuusta pystyttävä näyttämään toteen, että remontti on toteutettu huolella ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Jotta vastuusta voisi vapautua, edellyttää se töiden riittävää dokumentointia. Osakkeenomistajan kannattaa siis käyttää ammattitaitoisia urakoitsijoita, arkistoida suunnitelmat, työselostukset, ilmoitukset ja työsuoritukset huolellisesti, jotta hän tarvittaessa pystyy todistamaan, että korjaukset on tehty huolellisesti hyvää rakennustapaa noudattaen.

Isännöintiliiton uutisia